Mekanisk

Her ser du litt om hvordan vi har det i den mekaniske delen av verkstedet.

Vi har per i dag:

  • 2 løftebukker
  • 2 reparasjonsplasser

Det vil si at vi kan jobbe med 4 forskjellige kjøretøy samtidig i denne delen av verkstedet.

Total Page Visits: 504